Skip to content

Onze diensten

Nieuw! Domeintraining

Uit ervaringen binnen het werkveld is gebleken dat er veel behoefte is naar domeingerichte bijscholing. Leerlingen hebben grote achterstanden in specifieke economische onderwerpen. Wij kunnen deze achterstanden wegwerken door in te gaan op de theorie achter deze domeinen. Zo bereiden wij de leerlingen beter voor op toetsen en het eindexamen.

Voorbeeld:

Een klas of een groep leerlingen heeft moeite met het domein ‘Markten’. Door een introductietoets aan te bieden analyseren wij het probleem. Vervolgens kunnen wij met eigen materiaal de kennis vergroten. Daarnaast hebben wij aandacht voor de metacognitieve vaardigheden van de leerling.

Bij voorkeur werken wij met dagdelen van 4 uur. Verder zijn wij flexibel, ook op zaterdagen en/of schoolvakanties.

Examentraining

Tijdens deze training staat de voorbereiding op het eindexamen centraal.

Hierbij worden de domeinen gehanteerd die in de syllabus aan bod komen. Er wordt gewerkt met zelf samengesteld materiaal. Tijdens de training komen belangrijke onderwerpen aan bod en hier wordt op examenniveau mee geoefend. Als er afstemming gewenst is met de betreffende vakdocent, is dat uiteraard mogelijk.

Wanneer het nodig is, kan er een oriëntatietoets gemaakt worden aan het begin van de training. Dit geeft de leerling en ons inzicht in waar er achterstanden zijn. Door ons op die achterstanden te richten, komen we tot een effectief en efficiënt resultaat.

De examentrainingen kunnen op elk gewenst moment plaatsvinden, óók in de vakanties. De examentrainingen worden voornamelijk over een gehele dag gegeven.

De gebruikelijke tijden zijn van 08:30 tot 15:30. Desgewenst kan hiervan afgeweken worden.

Samenwerking organisatie en uitvoering examentrainingen

Met ingang van het jaar 2014-2015 heeft de schoolleiding van het Over Betuwe College Elst besloten om examentrainingen niet meer in eigen regie en door eigen docenten te laten verzorgen. Voor de organisatie en uitvoering van de examentrainingen is de schoolleiding de samenwerking met Thijs Nienhuis aangegaan.
Gebruikmakende van het netwerk  van Thijs, zijn plichtsbesef en daadkracht, laat de schoolorganisatie de organisatie sindsdien jaarlijks aan hem over.

Tanja ThomasTeamleider Bovenbouw OBC Elst

Bijles / Stoomcursus

Naast examentraining bieden we ook lessen aan over een langere periode.

Doel is om leerlingen voor te bereiden op aankomende toetsen.

De door school gebruikte methode staat centraal. Door onze ervaring hebben wij kennis van de veelgebruikte methodes.

Leerlingen kunnen tevens met ons toetsen nabespreken en er kan een analyse gemaakt worden van de toets.

De bijlessen kunnen op elk gewenst moment gegeven worden, óók in de avond en óók in de vakanties.

Summerschool

Het komt voor dat leerlingen naar het volgende schooljaar gaan met een onvoldoende voor economie. Het besef dat ze in dit vak examen moeten doen, kan voor onzekerheid zorgen.

Wij bieden een lessenserie aan in de zomervakantie om de stof bij te spijkeren. De specifieke inhoud kan in overleg met de school en/of vakdocent bepaald worden.

In principe staat de door school gebruikte methode centraal. Hiervan kan afgeweken worden als dat gewenst is. Wij beschikken namelijk ook over eigen materiaal.

De tijden van summerschool worden in overleg met de school bepaald.

Wij zijn hierin flexibel.

Reguliere Lessen

Wanneer er een (tijdelijke) vacature is, moet de schoolleiding op zoek naar een geschikte kandidaat.

Die zoektocht kan een stuk korter worden als wij beschikbaar zijn.

Neem gerust contact met ons op als u weet dat er uren beschikbaar komen op uw school.

Educatieve studiereizen

Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van (economische) studiereizen in de Verenigde Staten en Azië. In de afgelopen jaren zijn we met verschillende scholen naar o.a. New York en Hong Kong geweest. Met behulp van ons netwerk kunnen wij scholen helpen met het organiseren van deze reizen. Ons doel is om leerlingen economisch en cultureel te verbreden.